DLA PRACODAWCY

LEASING PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

Przekazanie zarządzania zatrudnieniem niesie za sobą wiele korzyści. Nie obniżając jakości i wydajności pracy Klient zyskuje:

 • możliwość natychmiastowego uzupełnienia wakatów, gdzie oddelegowani pracownicy są zatrudniani przez nas,

 • gwarancję wykwalifikowanych pracowników z krajów ościennych, co eliminuje prawdopodobieństwo nieudanego zatrudnienia i oczekiwania na przekwalifikowanie pracownika,

 • maksymalizację elastyczności etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą,

 • zwiększenie elastyczności finansowej firmy przez przesunięcie płatności kosztów pracowniczych przy jednoczesnym zachowaniu terminów prawnych wszystkich świadczeń,

 • ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych,

 • przeniesienie na dostawcę usługi zatrudnienia zewnętrznego odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji, z tytułu zatrudniania pracowników,

 • usprawnienie procesu rozliczania pracowników zewnętrznych (wypłaty wynagrodzeń zawsze w terminie) i zapewnienie poufności informacji związanych z warunkami zatrudnienia,

 • przeniesienie współpracy z dostawcami usług, np. ubezpieczenia, opieka medyczna,

 • przeniesienie obowiązku nadzoru nad badaniami lekarskimi, urlopami etc.

 • zapewnienie zastępstw podczas dłuższych nieobecności pracowniczych (zwolnienia lekarskie, urlopy etc.),

 • rekrutację pracowników zewnętrznych oparta na doświadczeniu we współpracy, właściwym zdefiniowaniu potrzeb Klienta i w ramach modelu partnerstwa biznesowego.

Na każdorazowe życzenie Klienta udostępniamy wszelkie informacje dotyczące świadczonych usług. Zapewniamy zachowanie pełnej tajemnicy zawodowej naszego Klienta.

Touchscreen Computer