USŁUGI

Powierzając nam organizację usług agencji tymczasowej pracy Klient otrzymuje:
 

  • rekrutowanie kandydatów, również tych wskazanych przez Klienta;

  • zatrudnienie i oddelegowanie pracowników do pełnej dyspozycyjności firmy,

  • zawieranie umów o pracę z zaakceptowanymi kandydatami,

  • prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników,

  • przejęcie zobowiązań związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zewnętrznych

  • nadzór nad badaniami lekarskimi, urlopami, pozwoleniami o pracę, etc.,

  • prowadzenie wszelkich czynności administracyjnych związanych z obsługą pracowników zewnętrznych.

Open Laptop